+32 (0)488 84 12 02 cynthia@letterentel.be

Logopedie met een missie

Kinderen met rugzak

Elk kind is anders, met een eigen rugzakje vol zorgen en eigen sterktes. Het is mijn missie om deze kinderen op hun maat te helpen, om hun basis te verstevigen, om alternatieve methodes aan te leren zodat ze op termijn weer zelfstandig verder kunnen. Het kind staat hierbij centraal: we volgen het niveau en de belevingswereld van het kind en leren op een speelse manier tot een goede oplossing te komen. Om dit te bereiken, is naast een gemotiveerd kind ook een goed contact met ouders, school en eventuele andere hulpverleners nodig. De ouders volgen de therapieën samen met hun kind, zodat de aangeleerde technieken ook thuis verder ingeoefend worden. Samen zorgen we voor een veilige omgeving waar het kind opnieuw positieve leerervaringen krijgt op zijn of haar niveau.

 

De logopedist

Ik ben Cynthia. Het is steeds mijn droom geweest om kinderen te begeleiden die een extra stapje nodig hebben in hun schoolse ontwikkeling. Gedreven door deze droom behaalde ik in 2017 mijn diploma als logopediste. Na jaren ervaring op te doen in een groepspraktijk, opende ik in 2021 Logopedie Letter en Tel: een logopedische praktijk gericht op kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen. Om me verder te specialiseren, volg ik van 2022 tot 2024 het postgraduaat Leerstoornissen.

Naast logopedist ben ik erkend lesgever Typ10. Met deze methode leren kinderen vanaf 9 à 10 jaar op een speelse manier blind typen. Op dit moment zijn er geen typcursussen gepland.

Voor aanmeldingen of vrijblijvende vragen, kan je me steeds bereiken via mail.
Hopelijk tot snel!

Cynthia Verbakel, logopediste

F.A.Q.

Hoe kan ik je contacteren?

Je kan mij het best bereiken via mail. Ik streef ernaar om binnen de één à twee werkdagen een antwoord te geven op jouw bericht.

Telefonisch ben ik iets moeilijker bereikbaar, aangezien ik probeer te vermijden om te telefoneren tijdens therapieën en verplaatsingen. Als je me een sms stuurt of een bericht achterlaat op de voicemail, bel ik je zo snel mogelijk terug.

Welke problemen behandel je?

Ik behandel kinderen en tieners met problemen met lezen, spelling en rekenen. Meer info vind je hier.
Heeft je kind logopedische begeleiding nodig voor een ander probleem? Dan verwijs ik je graag door naar een andere logopedist.

Waar gaat de logopedie door?

Besprekingen en naschoolse therapieën gaan door in privékliniek PYZO (Merksem) of Kinderpraktijk De Toverstok (Westmalle). Er kan in uitzonderlijke situaties afgewisseld worden met online logopedie via videobellen. In bepaalde situaties is logopedie op school tijdens de middagpauze of schooluren ook mogelijk.

Heeft mijn kind dyslexie of dyscalculie?

Dyslexie en dyscalculie zijn beiden leerstoornissen. Bij dyslexie heeft men ernstige moeilijkheden met lezen en/of spelling. Het kind moet bewust nadenken over elke letter en spellingregel, terwijl andere kinderen dit automatisch leren na voldoende inoefening. In het geval van dyscalculie heeft men hardnekkige problemen met het vlot oproepen van rekenfeiten of het leren toepassen van rekenprocedures.

Een belangrijke factor in de definitie van leerstoornissen is de hardnekkigheid. Om deze reden is er eerst intensieve logopedische therapie van minstens 6 à 12 maanden nodig voordat we een leerstoornis kunnen vaststellen.

Een attest voor een leerstoornis wordt steeds opgesteld in samenspraak met de ouders en de school.

Hoe lang moet mijn kind logopedie volgen?

Elk kind is anders en verwerkt leerstof op een andere manier. Om deze reden kunnen we niet op voorhand inschatten hoe lang een logopedisch traject zal duren. Gemiddeld volgen kinderen 1 à 2 jaar logopedische therapie. Sommige kinderen hebben nood aan een kortere of langere begeleiding.

Hoe zit het met logopedie tijdens de vakantieperiodes?

Ook tijdens vakantieperiodes blijft de logopedie doorlopen, eventueel op andere dagen of uren. Kinderen die logopedische begeleiding nodig hebben vanwege een leerachterstand kunnen deze periodes gebruiken om hun achterstand voor een deel in te halen: in deze periode komt er namelijk op school geen nieuwe leerstof bij. Daarnaast is het voor het resultaat van de behandeling beter om geen grote pauze in te lassen, om te vermijden dat een deel van het geleerde terug wordt vergeten.

Natuurlijk begrijpen we het als een kind één of twee weken geen logopedie kan volgen in een langere vakantieperiodes. Iedereen heeft deugd van een weekje rust. Langere periodes van afwezigheid worden wel ten zeerste afgeraden.

De school heeft mijn kind doorverwezen voor logopedie. Wat moet ik doen?

Vraag aan de school na waarom zij aanraden om uw kind logopedie te laten volgen. Waarmee heeft het kind moeilijkheden? Vraag ook op school na wie de logopedist per mail mag contacteren bij verdere vragen.

Neem vervolgens contact op met de logopedist. Zij zal u verdere informatie geven over de stappen die ondernomen moeten worden. Meer informatie vind je ook hier.

Hoeveel kost logopedie? Hoeveel terugbetaling kan ik verwachten?

Klik hier voor meer informatie omtrent de tarieven en terugbetaling.

Bij wie moet ik langsgaan voor een voorschrift voor logopedie?

Bij een eerste aanmelding zijn er twee voorschriften nodig: een voorschrift voor onderzoek en een voorschrift voor therapie. Het eerste voorschrift moet vóór het logopedisch onderzoek voorgeschreven worden, het tweede voorschrift na het onderzoek.

Het voorschrift voor het eerste onderzoek (aanvangsbilan) mag voorgeschreven worden door een huisarts, NKO-arts, kinderarts, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater.

Het eerste therapievoorschrift mag voorgeschreven worden door een NKO-arts, kinderarts, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater (niet door uw huisarts).

Bij een verlenging kunnen beide voorschriften voorgeschreven worden door een huisarts, NKO-arts, kinderarts, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater.

De logopedist zal u altijd de informatie meegeven zodat u het correcte voorschrift kan laten voorschrijven door uw dokter.

Klik hier voor meer informatie over de opstartprocedure voor logopedie.