+32 (0)488 84 12 02 cynthia@letterentel.be

Praktische informatie

Over de opstartprocedure voor therapie, de tarieven en terugbetaling.

Opstart LogopedieTarieven

Werkwijze

Starten met logopedie

1. Neem contact op met de logopedist.

Dit kan hier.

2. Voorschrift voor logopedisch onderzoek

Laat een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan voor leerproblemen (code B3) voorschrijven. Dit kan je vragen aan jouw huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater.

3. Logopedisch onderzoek

Tijdens een oudergesprek (het intakegesprek) wordt informatie verzameld over het kind en de problematiek. We vragen ook informatie aan de school en zorgleerkracht. Hierna worden logopedische testen afgenomen bij het kind. De logopediste stelt een onderzoeksverslag op: het logopedisch aanvangsbilan. De resultaten van deze onderzoeken worden in een apart adviesgesprek besproken met de ouders. De logopedist geeft dan de informatie mee voor het tweede voorschrift.

4. Voorschrift voor logopedische therapie

Laat een voorschrift voor logopedische therapie voorschrijven. Dit kan je vragen aan uw kinderarts, NKO-arts, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater. Let op: dit voorschrift kan je niet laten voorschrijven door jouw huisarts.

Neem bij je afspraak voor dit voorschrift het onderzoeksverslag en de brief mee die je kreeg van de logopedist. Hiermee heeft de dokter alle informatie om het voorschrift te kunnen voorschrijven.

5. Dossier bezorgen aan ziekenfonds

Het logopedisch dossier wordt opgestuurd naar jouw ziekenfonds. Enkele weken later ontvangen zowel jij als de logopedist informatie omtrent de beslissing over de terugbetaling.

6. Start van logopedische therapie

Na de onderzoeken kan de therapie starten. Er worden vaste wekelijkse momenten afgesproken voor tijdens de schoolweken. Tijdens vakantieperiodes worden andere momenten afgesproken. De therapie gaat 1x of 2x 30 minuten per week door. Kinderen vanaf 10 jaar mogen ook 1x 60 minuten per week therapie krijgen.

Tarieven en terugbetaling

Tarieven vanaf 01-01-2024

 

Type Honorarium Honorarium
bij verhoogde tegemoetkoming
Intakegesprek zonder kind 60-90 min. (incl. verslag) € 85,50 € 85,50
Bilanzitting 30 min. (onderzoek met kind incl. verslag) € 47,50 € 42,75
Evolutiebilan € 77,00 € 51,50
Therapie 30 min. € 38,50 € 36,14
Therapie 60 min. € 77,00 € 72,59
Individuele ouderbegeleiding 60 min. € 77,00 € 72,59

Het intakegesprek en de aanvangsonderzoeken worden per keer afgerekend. Therapieën worden per keer of op het einde van de maand afgerekend, naargelang jouw eigen voorkeur.

Getuigschriften voor de tegemoetkoming worden meegegeven zodra er een goedkeuring is van de mutualiteit en na ontvangst van jouw betaling.

 

Mogelijkheden voor terugbetaling

Er zijn verschillende partijen die een gedeeltelijke terugbetaling van de eerder genoemde bedragen voorzien onder bepaalde voorwaarden.
Na het verzamelen van informatie over het kind en de afname van een logopedisch onderzoek, zal de logopedist je raad geven over welke terugbetaling aangevraagd kan worden. De logopedist kan je ook bijstaan bij de administratieve aanvraag voor deze terugbetaling. De beslissing omtrent terugbetaling ligt bij jouw eigen ziekenfonds.

Verplichte verzekering (RIZIV) 

Indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn, kan een gedeeltelijke terugbetaling aangevraagd worden van de tarieven voor onderzoeken en therapieën. Voor leerstoornissen loopt deze terugbetaling gedurende 1 jaar en kan verlengd worden met een tweede aaneengesloten jaar, voor een totaal van maximaal 140 zittingen van een half uur. Vanaf de leeftijd van 10 jaar zijn ook therapiesessies van een uur mogelijk, deze tellen telkens voor twee zittingen van een half uur voor het ziekenfonds. Gesprekken zonder kind, zoals het eerste intakegesprek en besprekingen op school, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Een overzicht van de praktijkzittingen met RIZIV-tegemoetkoming kan u hier vinden.

Aanvullende verzekering (via eigen ziekenfonds)

Niet alle therapieën voldoen aan de voorwaarden voor een RIZIV-terugbetaling. In dat geval kan je een aanvraag voor terugbetaling van de therapiesessies doen via jouw eigen ziekenfonds. Elk ziekenfonds heeft eigen voorwaarden en terugbetalingstarieven. Je kan bij jouw ziekenfonds navragen hoeveel sessies worden terugbetaald aan welk tarief.