+32 (0)488 84 12 02 cynthia@letterentel.be

Praktijknieuws

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes in onze praktijk.

Samenwerking met Kinderpraktijk De Toverstok

Vanaf juni 2024 werk ik, naast mijn eigen praktijk, ook deeltijds samen met Kinderpraktijk De Toverstok in Westmalle. Volgend schooljaar (2024-2025) zal je me op maandag, dinsdag en woensdag nog vinden in PYZO (Merksem) en op donderdag en vrijdag bij De Toverstok (Westmalle). Ook in deze praktijk focus ik me op hulpverlening aan kinderen en jongeren met (een vermoeden van) dyslexie/dysorthografie en/of dyscalculie.

Nationale manifestatie logopedisten

Op 5 mei 2022 manifesteren de logopedisten. Wij vragen aan de overheid een eerlijk honorarium om onze onkosten voldoende te dekken, een vermindering van de administratieve last (voor ons en onze klanten), meer waardering en respect voor ons beroep en een betere toegankelijkheid van de logopedische zorg. Op deze manier willen we ons mooie beroep als logopedist opwaarderen en financieel leefbaar maken, zodat er geen praktijken meer moeten sluiten vanwege te hoge onkosten en zodat afstudeerders ook effectief aan de slag gaan als zelfstandig logopedist. Dit alles met als doel om de wachtlijsten voor de klanten te verkleinen zodat iedereen snellere toegang heeft tot logopedische zorg!

Wereldboekendag

Op 23 april 2021 was het wereldboekendag. Een ideale moment om de leeshoek van Letter en Tel in de ‘picture’ te zetten! Bij de aankoop van nieuwe boeken bekijk ik altijd of het verhaal en de vormgeving van het boek interessant zijn zodat ook kinderen met leesproblemen plezier kunnen beleven bij het lezen. Ook toneelleesboeken en strips zitten mee in de collectie. De komende jaren zullen er zeker nog heel wat boeken bijkomen!

The start of something new

April 2021, een nieuwe maand, een nieuw begin. Na jaren ervaring op te doen in een groepspraktijk, opent deze maand mijn eigen logopedische praktijk Letter en Tel. Hiermee wil ik mijn steentje bijdragen door kinderen met problemen met lezen, spelling of rekenen te helpen om opnieuw positieve leerervaringen te krijgen.